Shinjuku Gyoen / 2017.11

 

Shinjuku Gyoen / 2017.10